Строителство

Строителната техника CASE Construction се основава на принципа „колкото по-опростено, толкова по-добро“. Оборудването на CASE е разработено от фино настроени елементи, които да посрещнат предизвикателствата на реалния свят. Ние Ви предлагаме гъвкави и продуктивни машини, както и надеждна подкрепа, за да прекарвате времето си за това, което е най-важно – ръководенето на Вашия бизнес.

Багери
Багери Виж всички

Булдозери
Булдозери Виж всички

Грейдери
Грейдери Виж всички