Vaderstad прикачна техника

Vaderstad прикачна техника

По-лесна работа и по-добри резултати

Духът на нашия основател продължава да движи компанията. Ние непрекъснато търсим технически решения, които да улесняват ежедневието на нашите фермери. Нашата водеща цел е да разработваме машини, които да извършват няколко задачи, с висока производителност, само с едно минаване. Предимствата са очевидни. Полетата са готови за засяване в точното време  и осигуряват най-добрите условия за максимален добив, като в същото време се спестява време, енергия и средства за фермерите. Разработваме методи за обработка и произвеждаме сеялки, култиватори, брани и валяци, подходящи за различните климатични зони, от пясъците на Австралия до глинестите почви на Северна Европа. Различните култури поставят различни изисквания за засяване и обработка на почвата. Голяма част от тестването на машините става заедно с фермерите по света. Този вид споделена работа е важна за нас, а обратната връзка често води до подобрения и нови начини на мислене.

Качеството дава сигурност

„Направи го така, че да издържи“ е израз на Руне Старк. Това е нещо, към което ние стриктно се придържаме посредством задълбочено тестване на машините и компонентите. Тестовете включват тестове на полето, механични тестове, тестове за напрежение и лабораторни тестове. Толкова сме сигурни в нашето качество, че даваме две години гаранция на всичките си машини.

Виж повече