(0) 0,00 лв.

SoilXplorer

Сензорът SoilXplorer - иновативно решение за почвен
анализ.

Виж повече...
Изпрати запитване
Добави в любими
Описание

Поглед под повърхността

Поглед под повърхността

В съвременното селско стопанство, ключът към повишаване на производителността е прецизното земеделие. Като автономна система за измерване на електропроводимостта на почвата, новият сензор SoilXplorer на AGXTEND събира всички данни, от които се нуждаете, за да оптимизирате обработките на почвата, в това число различните типове почва, относителното водно съдържание и степента на уплътняване на почвата. Тъй като не изисква пряк контакт с почвата, сензорът SoilXplorer не се влияе от атмосферните условия и наличните растения. Наред с това, тази система може да управлява в реално време работната дълбочина на почвената обработка и да регулира нормата на изсяване.
Как работи?

Как работи?

SoilXplorer сензорът излъчва електромагнитен сигнал в почвата, а четири приемни бобини измерват електропроводимостта на почвата на четири различни дълбочини. Когато датчикът е разположен на 40 cm над почвата, измерваните слоеве са: 0–25cm, 15–60 cm, 55–95 cm и 85–115 cm. Въз основа на агрономичен модел той изчислява разнородността в почвата, относителното водно съдържание и уплътняването в почвения слой. В комбинация с GPS приемник, системата може да записва и картографира нееднородностите на почвата за всяка от четирите измервани дълбочини. Разбира се електромагнитните сигнали не оказват влияние върху културите и организмите в почвата.

СОФТУЕР SOILXTEND

Той сканира почвата в движение!

Софтуерът SoilXtend ви позволява да трансформирате суровите данни от вашия датчик SoilXplorer в ценни ресурси за вашата информационна система за
управление на стопанството (FMIS).

Ключови функции:

 • Карти на почвените зони за оптимизиране на вашите карти за торене и пръскане
 • Взимане на почвени проби само от няколко обособени зони с разнородности
 • Данни за дълбочина на почвения слой (D2I), за да знаете дълбочината на горния почвен слой на вашето поле
 • Данни за разнородностите в почвата за документиране на наетата земя в началото и в края на договора
 • Генерира карти за оптимална култивация с цел подобряване на обработката на вашата почва
 • Данни за относителното водно съдържание за подобряване на управлението на влагата

Типове карти:                                                                   

 • Относително водно съдържание (rWTC)                        
 • Дълбочина на почвения слой (D2I)
 • Почвени зони
 • Почвена обработка

DEPTHXCONTROL

Контрол на дълбочината на обработката в реално време!

Каква е вашата стратегията за обработка на почвата? Системата за управление на прикачния инвентар DepthXcontrol оптимизира работната дълбочина в реално време въз основа на отчетените данни за уплътняване, относително водно съдържание и консистенция на почвата. Това ще доведе до непрекъснато подобряване на структурата на почвата, ще позволи оптимална обработка на почвата и ще осигури значително повишаване на производителността.

Лесно монтиране.
Още по-лесно използване.

Сензорът SoilXplorer на AGXTEND е лек, удобен и лесен за транспортиране. Благодарение на бързия и гъвкав монтаж към предната противотежест/хидравлика
датчикът SoilXplorer може да се използва с всяка земеделска машина.

DepthXcontrol има три режима на работа:

 • 1. Плитка култивация: DepthXcontrol се фокусира върху използването на първите две намотки, които анализират почвата на дълбочина 0–30 cm.
 • 2. Продълбочаване: Използват се всички намотки на датчика. Потребителят задава максимална и минимална работна дълбочина, като прикачният инвентар работи на минимална дълбочина освен ако не е разпозната зона на уплътняване, която трябва да се обработи.

 • 3.Контур на дълбочината: Прикачният инвентар адаптира работната си дълбочина, за да следва контура на определен почвен слой, например пясъчен слой над глинест слой.

SEEDXCONTROL

Регулиране на сеитбената норма в реално време!

Сензорът SoilXplorer разпознава различните почвени условия и регулира нормата на изсяване на сеялка с ISOBUS въз основа на относителното съдържание на вода и консистенцията на почвата в реално време. Най-високата норма се прилага в най-добрите условия, а по-ниска норма се прилага в не толкова добри условия, или обратно. Това спестява необходимостта да се ползва карта с предписания или друг вид подготовка. Функцията за обучение (Teach) позволява на датчика непрекъснато да подобрява функционирането си по време на работа.

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

 • Автономно измерване на електропроводимостта на почвата
 • По-добро разбиране на почвите и почвените зони
 • Икономия на гориво
 • Разпознаване и разбиране на почвената нееднородност
 • Оптимизирана сеитбена норма въз основа на текущите почвени условия
 • Основа за вземане на решения за земеделски операции, съобразени с конкретното поле (торене, почвообработка и сеитба)
 • Създаване на оптимизирани карти за торене и пръскане
 • Стабилизиране и подобряване на структурата на почвата
 • Подобрено управление на влагата
 • Справяне с уплътняването на почвата чрез използване на различни стратегии за обработка (подпомагане на кореновите системи и червеите)
 • По-ефективна обработка на почвата
Изпратете ни запитване: