Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Salford | 520 Air Disk Drill галерия видео PDFsalfordmachine.com

Дисковите пневматични сеялки Salford серия 520 са снабдени с дискови ножове, разположени пред изсяващите дискове на сеитбените апарати, които проникват в почвата и надробяват растителните остатъци. Това позволява машината да работи при необработени почви с голямо количество растителни остатъци на повърхността. Изсяващият двудисков работен орган работи надеждно при скорост на сеитба 13 км/час като много точно полага семената на установената дълбочина.

При тази серия сеялки се използва рама с автоматичен почвообръщач Salford Land Hugger, който е доказал надеждността си при многогодишна експлоатация. И на равни, и на неравни терени сеялката Salford 520 надеждно запазва дълбочината на сеитба, благодарение на конструкцията на рамата - до 250 кг, гарантира работа при зададена дълбочина на сеене и при най-тежки условия. На рамата с постоянен просвет се разполагат два броя подвижни долни рамена, които могат да бъдат използвани както за монтиране на дискови работни органи с притъпкващи колела с пружини, така и същите да бъдат в комбинация с допълнително активно оборудване, което се предлага в два варианта: дискови ножове за нарязване на растителни остатъци или лемежи тип "стрела" за обработка на почвата по време на сеитба.

При този случай на предното долно рамо се размества избраното допълнително оборудване, а на задното долно рамо - дискови работни органи с притъпкващи колела и пружини.

характеристики

Марка Salford
Серия 520 Air Disk Drill
Категория Сеялки
Отрасъл