Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Väderstad | Rexius Twin галерия PDFvaderstad.com

Rexius Twin

Aко почвата е изключително тежка и с много буци, концепцията Rexius Twin разрешава проблема и изравнява браздите. Ролерът култивира и уплътнява почвата, оставяйки повърхност подходяща за сеитба.

 

 

 

Зона 1

Вибриращи Raptor работни органи с разстояние между тях от 22см и 44 см между осите създават добър поток от почва и растителни
остатъци. Стандартните длета са 40мм широки и 17мм дебели. Те работят най-добре в изорани почви. Машината работи до 15см. Като опция се предлага трети ред работни органи.

 

Зона 2

Тежка подравняваща дъска Crossboard със стабилизираща щанга, която може да се регулира хидравлично от кабината, разбива буците и изравнява почвата. Crossboard може да се оборудва с единични или двойни ножове за по-добър ефект на нарязване/ разбиване.

 

Зона 3

Oстрите и тежки валяци, които са разположени последователно в ролера, притискат останалите едри буци през / под валяците, а ефектът е отлично разбиване. Валяците са с леко вълнообразна форма за получа- ване на движеща сила и оставят повърхността разрохкана. Диаметърът е 730 мм с разстояние от 200 мм.

 

 

Rexius Twin - мултифункционален ролер

Независимо дали почвата е лека или тежка, с Rexius Twin съществува голям потенциал за усъвършенстване. Той може да подравнява и дори да измества почвата ако е необходимо; разбива буците и уплътнява със скорост и интензивност, които са изключителни.

Вибриращите работни органи са в постоянно движение и намаляват теглителното изискване на машината, като в същото време дават висок почвообработващ капацитет до 15 см. Когато работните органи си свършат работата и разкъсат изораните бразди, Crossboard поема работата и ефективно разбива буците. Crossboard има стабилизираща щанга, благодарение на която може да работи равномерно по цялата ширина. Crossboard се регулира хидравлично от кабината. Rexius Twin е създаден за цялостно уплътняване на тежки и леки почви. Редуващите се валяци са проектирани след тежки тестове в най-различни условия. Широкото рамо на валяците в комбина- ция с агресивната форма ефективно разбива твърди като камъни буци, а същевременно дава изключителна товароносимост на влажни и сухи почви, въпреки теглото от 1 400 кг/м. Рамото също така означава, че теглителното изискване е умерено дори на разрохкани повърхности. инструментите и валяците оставят след себе си повърхност, която е добре подготвена за сеитба.

 

Концепцията Rexius Twin

Всеизвестен факт е, че дълбоко обработената почва е прекалено разрохкана и се нуждае от уплътняване за постигане на оптимален добив. Уплътняването на почвата за около ден след оран или друга дълбока обработка намалява риска от изсушаване на почвата и появяване на буци по време на сухи периоди. Леката глина, тинести глини и глинести почви често са трудни за култивиране веднага след оран и съществува риск да не може да се работи по време на суха или много влажна есен. оранта или друга дълбока обработка на почвата, директно след Rexius Twin и след сеитба може да бъде устойчива на атмосферни влияния система с висок капацитет на тези почви. Ако тежката почва изсъхне, тя става твърда като бетон и ако се намокри, става невъзможна за обработка. Тежката почва трябва да се изравни, уплътни и да се остави с леко засята повърхност, с големи буци притиснати във фината обработка, веднага след като на почвата може да се обработва след оран или друга дълбока обработка.