Основна информация

Vaderstad Tempo

Vaderstad Tempo

Сеялката за окопни култури Tempo на Väderstad е ново поколение високоскоростна сеялка предоставяща ненадмината прецизност с двойно по-висока скорост от традиционните сеялки. No-till, min-till или конвенционална сеитба - Tempo се представя изключително при всички условия. Резултатът е уникална комбинация от равномерно поникване на посева и изключителна производителност.

Дозиране от следващо поколение

Сърцето на Tempo е уникалният дозиращ апарат за семена - Gillingring, който осигурява несравнима прецизност при много висока скорост. Тайната му се крие е във факта, че Tempo поддържа пълен контрол върху потока на семената от напускането им от дозиращия апарат, през целия път до почвата. Тази уникална система за контрол върху потока на семената премахва влиянието на вибрациите и наклоните върху точността на дозиращият апарат.

PowerShoot – скоростта не е проблем

PowerShoot – скоростта не е проблем

При традиционните сеялки семето пада свободно от дозатора през семепровода в почвата. Когато при повишаване на скоростта възникват вибрации, семената започват да се блъскат в стените на семепровода и в голяма степен прецизността на дозатора се губи. Тъкмо в това отношение Tempo, със своя дозиращ апарат под налягане, се откроява от конкурентите. Благодарение на технологията PowerShoot, използваща въздух под налягане, се поддържа пълен контрол върху семената чак до полагането им в почвата, гравитацията се изважда от уравнението и скоростта престава да бъде проблем за Tempo.

Резултатът от прецизността

Извеждането на високоскоростно изсяване на следващото ниво, също предполага намиране на решение на проблема с пропуските и дублирането на семена. Пропуските в редовете означават по-ниски добиви при жътва. Дублирането обаче може да бъде също толкова вредно. Когато са твърде нагъсто, растенията се конкурират за слънчева светлина и хранителни вещества, което води до неравномерно развитие и намален добив. Пропуските могат да бъдат причинени от външни фактори, докато дублирането винаги се причинява от машината. Използването на Tempo ще осигури еднакви условия за всички растения. Равномерното отстояние между растенията позволява посевите да се развиват с еднакво темпо и повишава вероятността за постигане на максимален добив.

Една машина – много култури

Царевица, слънчоглед, захарно цвекло, соя, маслодайна рапица, памук, сорго и много други – Tempo може да сее широк диапазон от култури с отлични резултати. Чрез лесната промяна на разстоянието между редовете и конфигурацията на машината за различни култури Tempo осигурява висока степен на гъвкавост в стопанството. Резултатът е повишена ефективност и намалени експлоатационни разходи на хектар. Смяната на дискове за семена се извършва за секунди, без инструменти.

Електрическото задвижване увеличава прецизността

Дозиращите апарати разполагат с индивидуално електрическо задвижване, което позволява изключването на отделни изсяващи секции, като по този начин се пестят семена и тор при полета с неправилна форма.
Електрическото задвижване позволява всеки отделен дозиращ апарат да бъде калибриран за различни норми на изсяване, което е важно предимство при производството на семена. В сравнение с механично задвижваните сеялки, електрическото задвижване на сеялката предотвратява проблеми като буксуване на задвижващите колела или неизправности на веригите, които водят до неравномерно дозиране.

Директна сеитба, минимална обработка или конвенционална обработка

Директна сеитба, минимална обработка или конвенционална обработка

Максималният натиск при сеялките Темпо е до 325 кг. на всяка изсяваща секция. Това гарантира високоскоростна и прецизна сеитба при различни типове почва и почвени условия. С цел да се запази почвената влага и да се спести време в натоварените периоди за стопанството е възможна директна сеитба в стърнищата. Благодарение на подсилената изсяваща секция и ефективните чистачи на реда, Темпо е в състояние да постигне перфектни резултати във всякакви условия.
Постоянна и точна работна дълбочина във всякакви условия

Постоянна и точна работна дълбочина във всякакви условия

За да се поддържа натиска на изсяващата секция всички модели Темпо могат да бъдат оборудвани със система за хидравлично разпределение на натиска. Чрез увеличаване или намаляване на натиска Вие можете да осигурите възможно най - добрия старт за всички типове семена. Хидравличното разпределение на натиска се управлява през базираната на iPad система за управление E-Control.