Овършаване с един ротор SmallTube

От изобретателя на зърнокомбайните Axial Flow

От изобретателя на зърнокомбайните Axial Flow

Овършаването и сепарирането с единичен ротор е запазена марка на Case IH. Представихме първата гама комбайни базирани само на тази система преди повече от три десетилетия и успехът й бе толкова голям, че тя се запази в основата на нашите комбайни и до днес. Принципът остава същият, но с развитието на всяка гама, специалистите на Case IH използват винаги най-новата технология, за да посрещнат бъдещите нужди в земеделието. Комбайните Axial-Flow® от серия 140 се ползват с предимството на същото това иновативно мислене и включват някои от най-новите концепции, не само в овършаването и сепарирането, но и при почистването и разтоварването - от подобрения на двигателя до технология на трансмисията. Крайният резултат е гама комбайни създадена не само в отговор на днешните изисквания за земеделие – но и за бъдещите.ехнологията за овършаване зърно в зърно на Axial-Flow® не само ограничава загубите на зърно на полето посредством по-ефективно сепариране, но и зърното което влиза в бункера е неувредено, като по този начин се защитава качеството на реколтата и се увеличава доходността във вашия бизнес. Не съществува друг подобен конвенционален комбайн или хибриден модел, при който преминаването от овършаване към сепариране да става толкова плавно. Постигат се високи ентробежни сили при ниски обороти на ротора, а при по-тежки условия е по-лесно да се увеличи скоростта на ротора.

Съвременна технология: Нежно овършаване за максимално количество и качество на зърното

  • Роторът на Axial-Flow® оптимизира потока на културата за нежно овършаване и увеличена пропускателна способност при тежки условия
  • Системата на Axial-Flow® спомага за бързото овършаване и отделяне в един модул
  • Видими резултати при добива и качеството, които водят до повишени печалби
  • Нежно преминаване на масата през преходния конус – Не е необходим допълнителен ускорител на масата за транспортиране на културата.

Наклонена Камера

Проектирана за работа с хедери до 4000 кг. или хедер с работна ширина 9,15 м.
По-висока надеждност и по-малко обслужване чрез използване на карданна връзка, вместо
ремъци за хедера.
Голям контейнер на камъкоуловителя (опция), лесен достъп от лявата страна на машината.

SmallTube ротор

Адаптиран за Европейските условия на работа с големи количества слама и зърно, за всички
култури и условия.
Високото качество на зърното е ключово предимство за всеки фермер.
Технология на овършаване (зърно в зърно).

Растителни остатъци

Правилното използване на сламата поставя основата за следващата култура.
Смяната от нарязване към откос, става лесно и бързо, чрез натискане само на един бутон (опция) в
кабината.

Очистваща система

Чисто зърно, незамърсено от слама или плява.
Cross Flow вентилатор за възможно най-чисто зърно.
Лесно регулиране на ситата от кабината и от външната страна на комбайна.
Пред-сито за адаптиране към всички условия на жътва и култури.