Съвети за засаждане на царевица за висок добив през 2019

01.02.2019

Ранната сеитба е добре познат компонент за успешното производство на царевица. Стресът на околната среда обикновено се увеличава през лятото, а това от своя страна намалява потенциала за добив при късна сеитба. Освен това, както успешните производители, така и експерти в индустрията са на мнение, че постигането на еднородност на засетите семена е изключително важно за високите добиви от царевица.

Както дъждовете, така и други фактори често ограничават възможностите ни за пролетна сеитба и могат значително да попречат за постигането на качествена реколта.

Основните фактори на околната среда, които влияят върху качеството на реколтата, са температурата на почвата и влагата. Почвената температура е основен фактор, влияещ върху растежа на царевицата. Ето защо винаги трябва да сте сигурни, че температурите са благоприятни за развитието на семената, преди да започнете сеитбата. Ниските почвени температури значително възпрепятстват поникването и растежа на семената, което може да доведе до неравномерно поникване и нарушено развитие. Забавеният растеж прави посевът по-уязвим в последействие на хербициди, наличие на патогени и неприятели. От последните години знаем, че преовлажняването на почвата може да ограничи процесът на аерация, да унищожи семената или да ограничи развитието на кореновата система.

 

Има няколко препоръки, които можете да следвате, за да подобрите шансовете си за постигане на успешен добив от царевица:

 

  • Измервайте температурата на почвата преди да започнете сеитбата. Рано сутрин почвената температура при дълбочина на засаждане трябва да е около 13°С. Царевицата няма да покълне при температури под 10°С, а скоростта на растеж се забавя значително при ниски температури.

 

  • Избягвайте сеитба в полета с прекалено влажни почви. Вашата цел, свързана със засаждането, е да оптимизирате прецизността и да постигнете равномерни, здрави царевични стъбла. Засаждането във влажни почви ще попречи и на прецизната работа на сеялката, независимо колко модерна е тя. Налягането на гумите на тракторите и тежкия прикачен инвентар предизвиква уплътняване на почвата, което от своя страна възпрепятства растежа на корените и растенията, при висока влажност. Просто трябва да сте достатъчно търпеливи, за да избегнете тези проблеми.
  • Първо извършете сеитба върху добре дренираните почви. Тежките глинести почви задържат влагата по-дълго време,  което води до повече проблеми и провали, особено при ранно засяване.
  • Не увеличавайте дълбочината на семенните легла повече от необходимото. Увеличаването на дълбочината на леглото намалява тяхната ефективност, като същевременно осигурява по-хладна среда за вашите семена.
  • Дълбочината на засаждане може да повлияе на развитието на посевите. Дълбочината на сеитба трябва да е на минимум 4 см,  за да се даде възможност за правилно развитие на кореновата система. По-дълбокото засаждане обикновено не е необходимо, освен ако почвите са наистина сухи и трябва да поставите семената по-дълбоко, за да достигнете до влага. Дълбокото засаждане вероятно ще изложи семената на по-ниска температура на почвата и повече влага, което може да попречи на развитието на царевицата. Поддържайте дълбочината на засаждане умерена, особено при ранно засаждане, или при по-неблагоприятни условия.
  • Скоростта, с която се засаждат семената в почвата трябва да е умерена. Това ще подобри еднородността на стеблата и добивите от царевица. Въпреки че новите технологии и оборудване могат да подобрят прецизността на сеитбата, високата скорост все още намалява постигането на равномерно поникване.

ВАЖНО:

За постигане на оптимална реколта е нужно киселиността на почвата да е около 6.0 рН. Най-подходящи предшественици са многогодишни бобови култури - люцерна, детелина, а също пшеница, ечемик, ръж.

Препоръчва се предсеитбено първо култивиране на дълбочина 10-12 см, а второто – на 6-8 см. При наличие в стопанствата на прикачен инвентар, съчетаващ предсеитбена подготовка със сеялка, обработките и разходите може да се минимизират.

За България в практиката се използва най-много междуредово разстояние от 70 см. и дълбочина между 8 и 10 см. За някои от късните сортове е възможно и засяване на дълбочина 6-8 см. За ранните сортове гъстотата на засяване следва да е около 7000-7500 бр./дка. , при късните 6200-6500 бр./дка.

Торовнасянето следва да е при норми от 12-14 кг азот, 8-10 кг фосфор и 5-6 кг калий.

 

 

Назад към всички новини