Новите челни товарачи CASE от серия G Evolution

01.06.2021

CASE CE Wheel Loaders G series

CASE Construction Equipment обяви европейската премиера на новите челни товарачи от серия G Evolution. С всестранни подобрения в цялата гамата от модели, новите челни товарачи от серия G Evolution увеличават работоспособността и производителността чрез намаляване на престоите, както и чрез предоставяне на операторите на повече възможности за управление и опознаване на способностите на машината, което води в крайна сметка до повишаване на рентабилността.

"Челни товарачи, които са конструирани да работят в най-екстремните експлоатационни условия, реализират подобрена работоспособност и рентабилност, когато съкратите времето за изпълнение на един работен цикъл, чрез опростяване на действията на оператора и чрез намаляване на престоите," обяснява Еджидио Галано, директор Продуктов мениджмънт в CASE Construction Equipment (Европа). "Всяка от новите системи и технологии, включени в новите челни товарачи CASE от серия G Evolution, осигурява онези малки подобрения, които водят до голям напредък в производителността и ефективността".

Повишаване на прецизността на товарене с нова система за измерване на товара

Изцяло новата система за измерване на теглото на материала работи надеждно и пести време. Тя е вградена директно в основния дисплей на челния товарач и предлага информация за теглото на товара в кофата, брой работни цикли, обща маса на натоварения материал, изпълнение на дадената задача и т.н., което е особено полезно при товарене на големи количества материал или в условията на непрекъснато производство.

Операторите са облагодетелствани от възможността да товарят прецизно всеки камион и да редуцират случаите на претоварване или недотоварване чрез точно измерване на всяка кофа и следейки в същото време общата маса на материала, натоварен във всеки самосвал. Подобрената система за измерване позволява на операторите да следят общото тегло на товара по различни критерии: обща маса на материала, натоварена за определен период от време, преглед на количествата материал по клиенти, по видове и по кантарни бележки, както и детайлен преглед на всички кантарни бележки.

Системите SiteConnect и SiteWatch също са част от стандартното оборудване на челните товарачи CASE от серия G Evolution (безплатен абонамент за три години). Телематиката SiteWatch е решение, предназначено за събиране на най-важната информация за състоянието и местоположението на машината и за бързото представяне на тези данни. Екранът на SiteWatch разполага с нов изглед и разпределение на основното меню, като осигурява интуитивна навигация, чрез която могат лесно да се идентифицират потенциални проблеми, без да е необходимо операторът или ръководителят на машинопарка да са при машината.

CASE CE Wheel Loaders G series_1

"Новата серия G Evolution разполага с нова вградена везна за измерване на товара, която позволява на операторите да виждат и регистрират товара във всяка една кофа. След като е зададен максимално възможния товар за камиона, системата може да покаже дали последната кофа надхвърля максимално определеното тегло. В този случай може да се активира режимът Tip-off, който ще помогне на оператора да отсипе материал до постигане на необходимия максимален товар. Това означава край на излишното губене на време при товарене и измерване на теглото на материала и повече време за печеливши дейности", коментира Галано.

Поемане на контрола с новия сензорен команден център

Тези нови машини, предназначени за европейския пазар, се отличават с изцяло нов сензорен (тъчскрийн) дисплей, с който се работи както с таблет, за достъп до най-важните настройки и данни за работното състояние на машината. Така операторите са винаги подготвени и могат да реагират веднага при промяна на работните условия. Това се отнася и за настройките на изцяло новото електро-хидравлично управление. Операторът може да регулира от тъчскрийн дисплея пъргавината на издигане на стрелата и на наклоняване на кофата по отделно, според своите предпочитания и работните условия. Всяка функция може да бъде независимо настроена в един от трите режима на пъргавина на реакцията: Плавна, Средна и Агресивна.

Инженерите на CASE са опростили възможностите за управление на дизеловия двигател чрез работни режими, като сега са заложили само два: Smart и Max. Режимът Max се избира, когато операторът желае да използва максималните възможности на двигателя в тежки експлоатационни условия, докато новият режим Smart осигурява висока производителност и удобна работа чрез подобряване на "комуникацията" и регулиране на съвместната работа на двигателя и силовия тракт на обекти с по-леки работни условия.

Операторите разполагат с функцията за успоредно издигане на товара спрямо земята, въведена при сега всички конфигурации на стрелите. Тя спомага за неразсипване на материала и плавно товарене, като автоматично поддържа ъгъла и разположението на кофата или палетните вилици.

За още по-лесно управление, конструкторите на CASE са въвели три нови програмируеми цветни бутона до десния джойстик. Те позволяват на оператора да реагира бързо и с минимални движения да активира някоя от предварително зададените функции или настройки. Те се въвеждат от оператора и обхващат някои от най-важните функции или менюта на дисплея, като например извеждане на екрана на системата за измерване на товара, изображението от камерата за зоната зад товарача, блокиране или отблокиране на диференциала, или пускане на сигналната лампа.

"Тези нововъведения, в съчетание с ергономичния дизайн на джойстиците и операторското място, събират в едно цялото управление на товарача и така помагат на оператора да работи по-добре и по-концентрирано, както и с по-малко умора", подчертава Галано.

По-малко престой и по-бърза реакция

"Дългото време за работа без престой и бързата реакция са основни фактори за клиентите, когато купуват тежка строителна техника. А новите системи, въведени в новата серия G Evolution на CASE, заедно с дистанционното диагностициране, което може да актуализира софтуера си и да изчиства неактивните грешки от разстояние, ще намалят значително престоите за собственика или оператора", продължава Галано.

CASE CE Wheel Loaders G series_2

Тази технология се обезпечава от новия телематичен модул SiteConnect, който е монтиран на машината и може да работи с мобилна мрежа 4G. Достъпът до него става през приложението Site Manager App (налично за устройства с iOS и Android). Платформата е разработена предвид потребностите на клиентите.

"Чрез SiteConnect ние даваме възможност за двупосочна комуникация между машините и дилърите на CASE, които могат да извършват дистанционна диагностика и да консултират операторите по най-добрия начин при откриване на каквито и да са възможни проблеми, дори без да са ходили на обекта. Проактивният анализ на потенциални аварии, базиран на алгоритъм, и по-краткото време за отстраняване на дефекти означава повече непрекъснато време за работа и по-голяма производителност. Ако потенциален проблем бъде открит, към дилъра на CASE се изпраща предупреждение заедно с конкретни препоръки за действия за отстраняването му, преди да се е стигнало до авария. SiteConnect и телематичната система са част от стандартното оборудване", коментира Галано.

По-дълги интервали за сервизиране

Благодарение на удължените интервали за сервизиране - от 500 на 1000 и повече моточаса, общите разходи за поддръжка са намалени с до 20% в сравнение със сегашната гама от челни товарачи. В допълнение от CASE са разработили CASE Care - стандартна програма за планова поддръжка с оригинални части и консумативи, която засега е стартирала в Германия и Великобритания. Предвидено е тя да се въведе в цяла Европа. Тази програма се изпълнява с подкрепата, логистиката и техническата компетентност на високо развитата дилърска мрежа на CASE.

CASE Care може да бъде избрана като част от пакета услуги CASE Service Solutions, заедно с възможността за удължена гаранция CASE Protect Warranty, както и с цялата гама от опции за сервизна поддръжка, създадени в името на спокойствието на клиентите.

Проверките на състоянието на гумите определят цялостната работоспособност

Състоянието и действието на гумите имат съществено въздействие върху цялостната работоспособност на машината, в т.ч. и върху горивната ефективност. Изцяло новата система за следене на налягането в гумите (TPMS) разчита на индивидуални сензори, които се монтират към въздушния клапан на всяка гума заедно с комуникационен модул. Този модул изпраща информацията за налягането във всяка гума към дисплея в кабината и сигнализира оператора, когато налягането в някоя от тях е извън зададения диапазон.

"Въвеждането на всички тези нови технологии и функции е породено от директната обратна връзка, идваща от клиентите и дилърите - от гумите до кофата, до двигателя и до уредите за управление. Целта е да осигурим цялостна свързаност и подобряване на системите, което ще увеличи производителността, ще увеличи рентабилността и ще увеличи надеждността".

Назад към всички новини