Минимална обработка

27.08.2019

Vaderstad

Обработката на почвата без оран обикновено се нарича намалена обработка и въпреки, че не винаги е напълно правилно, това добре отразява идеята на такива системи за обработка: да се намали обработването на почвата в сравнение със системите с оран.

Дълбока намалена обработка

Дълбоката обработка с култиватор често се използва при леки почви, при които е необходимо разрохкване:

  • когато в почвата трябва да се смесят големи количества растителни остатъци от реколтата
  • преди култури, чувствителни към уплътняване, като маслодайни семена, грах и захарно цвекло
  • когато уплътнението на почвата трябва да бъде отстранено

Може да се използва комбиниран култиватор като TopDown за едно или две минавания или като алтернатива култиватор с работни органи, като Cultus, често в комбинация с дисков култиватор като Carrier.

При дълбоката обработка се получава не достатъчно фина обработка на почвата в сравнение с плитката, така че върху тежки почви може да са необходими няколко минавания.

Когато се извършва дълбока обработка в същия диапазон на дълбочина като конвенционалната (10-15 см или по-дълбоко), разходите и консумацията на гориво на хектар са сравнително високи, като в много случаи се доближават до тези в системите с оран. Най-важният фактор в полза на дълбоката намалена обработка в сравнение с разораването е значително по-големият капацитет на час. Още едно предимство е намалената опасност от ерозия и образуване на кори благодарение останалите на повърхността растителни остатъци.

Vaderstad TopDown

Плитка обработка

Днес, за плитка обработка най-често използваната машина е дисков култиватор като Carrier. Култиватори с вибриращи работни органи като Swift и някои култиватори с твърди работни органи също се използват, особено ако работната дълбочина надвишава 6-8 см. В случай, че трябва да се смесят относително големи количества растителни остатъци в ограничен обем почва, задължително е необходимо да се направи предварителна обработка на остатъците ако те не са премахнати.

Ефекти от намалената обработка на почвата

Продължителната плитка обработка може да доведе до образуване на уплътнени слоеве в почвата, подобно на оран, и поради това при повечето системи за обработка се редуват плитка и дълбока. В такива случаи по-дълбоките обработки често се извършват преди култури, чувствителни към уплътняване, като маслодайни семена, грах и захарно цвекло. Леките почви често имат по-слаба структура отколкото глинестите почви и изискват по-дълбоко култивиране, за да се поддържа добива от реколтата.

Разбира се, болестите, пренасяни от сламата, са фактор, който трябва да се вземе предвид при намалената обработка на почвата, а доброто редуване на културите е от особено значение за постигане на успех.

Самосевките са друг основен проблем при намалената обработка. При добри условия, те могат да бъдат преодолени чрез механично култивиране, но във влажни условия е трудно да се контролират без употребата на химикали. Ротацията на културите е важен фактор и в този случай. Охлювите могат да представляват проблем при намалената обработка, особено при малко минавания и лоша структура на сеитбеното легло. Трябва да се използват капани за охлюви, особено при чувствителни култури като рапица.

Като цяло, намалената обработка на почвата работи най-добре в сухи условия, докато влажните условия водят до проблеми по отношение на резултата от обработката, както и по отношение на контрола над плевели и самосевки.

Източник https://www.vaderstad.com

Статия https://www.vaderstad.com/en/know-how/tillage-practices/minimum-tillage/

Назад към всички новини