Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Annaburger | Тороразпръскващо ремарке галерия PDFannaburger.de

Универесалното тороразпръскващо ремарке или настройка за силаж.

 

 Конвертира се за няколко минути от тороразпръскващо в голямо ремарке за силаж.

 Подходящо за оборски тор, птичи тор, компост, течен тор.

 Намаляване на капиталовложенията с повече от 30%.

 С хидравлично задвижване на дъното.

Schub Fix система.

 

Избутваща преграда

Без опасност при разтоварване на неравен терен

Безпроблемно разтоварване в ниски постройки

Материалите могат да бъдат измерени при товаренето

 

 

Транспортна технология – Multi land plus система

 

Сменяне на компонентите за 20 мин.

Стабилна и здрава рамка

Универсален тороразпръскващ модул – за разпръскване на оборска тор, птича тор, компост

Модул – цистерна – за транспортиране и разпръскване на течна тор

характеристики

Марка Annaburger
Модел Тороразпръскващо ремарке
Серия Тороразпръскващо
Категория Ремаркета
Отрасъл