Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Tecnoma | Laser галерия PDFtecnoma.com

Самоходни пръскачки Laser 5240, 4240, 3240

 

Бързопроменящи се климатични условия предполагат използването на високопроизводителни машини, каквито са самоходните пръскачки Tecnoma Laser. За да се постигне висока производителност и в същото време се намалят разходите е необходимо наличието на надеждни машини и интелигентни технологии, подходяща скорост при големи работни захвати. Именно тези пръскачки са вашето идеално решение, тъй като се отличават с висока производителност и ефективност при пръскането, едновременно с това,  целящи намалено вредно въздействие върху околната среда.

 

  • Резервоарите са 3 основни големини: 3200 л, 4200 л, 5200 л.
  • Пневматично окачване на шасито - стандарт.
  • Клиренс: 1,05 м, 1,40 м, 1,60 м, 1,80 м.
  • Ширина на колеята от 1,80 м - 3,05 м.
  • Двигател Deutz  6 цилиндъра, с мощност от 180, 200 и 240 КС.
  • Хидростатична трансмисия и 3 скоростни диапазона: 0-15, 0-22 и 0-40 км/ч
  • Помпа Aксиално-бутална PM 500 с дебит 250 л/мин (за стрели със захват ≤ 28 м) и PM 700 с дебит 300 л/мин (за стрели със захват ˃ от 28 м) 

 

5 типа стрели от 24 м до 42 м:

- LVS стрели, изработени от здрава стомана със захват: 24, 28, 30, 32 и 36 м;

- LVX стрели, изработени от алуминий със захват 28 m, 30 и 32 м;

- L3S стрели, изработени от здрава стомана с тройно сгъване, със захват 32, 33, 35, 36, 38 м;

- GVS стрели, допълнително уякчени, изработени от здрава стомана със захват 36 и 38 m;

- GVX стрели, допълнително уякчени, изработени от алуминий GVX със захват 36, 38, 40 и 42 m;

Наличие на различни видове опции, с помощта на които, вашето пръскане се превръща във възможно най-съвършено и ефективно, с постигане на висока производителност, икономична работа и намалено въздействие върху околната среда:

Система Autonet, Tecflow, Novaflow, Topfiled, AGP, GPS, NCIS, Varioselect и др.