Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Case IH | RB5caseih.com

Сламопреси за рулонни бали RB 5 серия с фиксирана камера

 

Един модел – размери на балата 122x125 см 
Балирането на силаж изисква събиране на трева с добро качество от откоса възможно най-бързо и чисто, независимо дали материалът е много сух или са гъсти зелени култури. Способността на сламопресите Case IH RB 544 да компактират материала и да произвеждат бали с висока плътност означава, че има по-малко бали на хектар, и съответно по-ниски разходи за опаковане и по-високо качество на силаж.

 

Автоматично управление на балирането от Case IH

Интуитувни и лесни за разбиране контроли

 

-Контролният дисплей съдържа информация и настройки, големината на шрифта улесняват прочитането по време на работа през деня и нощта.

-Статуса на сламопресата се изписва непрекъснато, и всички настройки лесно могат да бъдат избрани за работа при съответните условия.

- Фабричните настройки се съхраняват постоянно в системата, така че възобновяването им е възможно по всяко време: Няма загуба на информация.