Titan MachineryBulgaria Power & Technology

AFS Connect | Telematics видеоcaseih.com/en_us/AFS/Pages/AFSConnect.aspx

AFS Telematics е новата технология, даваща възможност на земеделския производител да наблюдава своите машини, да следи техните параметри и да прехвърля данни за обработената площ. С различните пакети за AFS Connect производителите могат лесно и бързо да оптимизират работата на своите машини, като по този начин намалят своите разходи.