Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Clemens | Система за автоматично управление... галерияclemens-online.com

АВТОМАТИЧНА СИТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАКТОРА

 

Системата “VINESCOUT” е автоматична система за управление на трактора, която може да се адаптира към всички видове трактори с хидравлично управление и може да се използва в лозарството и овощарството с междуредово разстояние от 1,5 m и 3,5 m. Наблюдението на реда става посредством 3D камери. Изчисляването на ширината на колеята се управлява от отделни клапани с точност от ± 3 cm. Най-голямото предимство на системата “VINESCOUT” е, че намалява напрежението за оператора по време на процеса на управление и по този начин той може да се фокусира върху работата на прикачения инвентар (култивиране, пръскане, засаждане и др.)