Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Clemens | Контрол на плeвелите Spray Chamberclemens-online.com

КАМЕРА ЗА ПРЪСКАНЕ

 

Апликатор за безкапково впръскване на хербицида  за рационално премахване на плевелите. Допълнителна полза:оптимален контрол на поникването на плевелите в зоната на лозите.