Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Clemens | Продълбочител TLK 883 1clemens-online.com

 

Все повече дейности в лозарството се извършват механизирано: почвообработване, пръскане, резитба, раздробяване на пръчките, борба с плевелите, засаждане, транспортни дейности... Машините десетки пъти пресичат лозовите масиви. Това води до преуплътняване на почвите, а то от своя страна затруднява поемането от растенията на хранителни вещества и вода. Ето защо е създаден вибрационният култиватор: чрез импулсни удари да разбие компактираната почвена маса в дълбочина. Резултатът: аерация на почвата и оптимизиране на хранителния и водния баланс за растенията. И още един ефект: вибриращият орган подрязва краищата на старите корени, а това стимулира едно ново развитие на кореновата система. Виброкултиваторите CLEMENS са приложими в междуредия от 1.3 м до 3.5 м.