Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Väderstad | TopDown галерия PDFvaderstad.com

TopDown

Ако търсите гъвкавост и възможност за адаптиране към различни условия, то тогава TopDown е правилният избор. Той може да работи на плитка дълбочина или до 40см, като и в двата случая създава сеитбено легло с едно минаване, което спестява време и гориво. TopDown също така нарязва големи количества растителни остатъци и ги смесва равномерно в обработваемия почвен профил.

 

 

 

Зона1

В предната част има два реда назъбени, конусовидни дискове с диаметър 450 мм, произведени от твърда, издръжлива V-55 стомана. Тази стомана удължава работния живот и намалява оперативните разходи. Дисковете нарязват растителните остатъци и ги смесват в горната част на почвата. Работната дълбочина на дисковете може да се настройва безстепенно по време на движение.

 

Зона 2

Култивиращата част на TopDown се състои от три реда работни органи, предназначени за разрохкване на почвата и смесване на растителните остатъци. Работните органи могат да бъдат оборудвани с различни видове длета в съответствие с изискванията. Едно от предимствата на дисковете и работните органи в двуетапен процес е, че общото теглително изискване се намалява. В допълнение, има по-малко големи буци на повърхността на почвата.

 

Зона 3

Изравняващите дискове оставят гладка почвена повърхност. Лагерите не изискват смазване и дисковете не се нуждаят от поддръжка. Изравнителите се контролират хидравлично от каби- ната на трактора в движение.

 

Зона 4

Най-агресивният стоманен ролер на пазара, който може да притъпква ефек- тивно в дълбочина като в същото време активно обработва почвата.

 

Гъвкавост, която прави три машини в една

Сеитбено легло с едно минаване. Намалена обработка съобразена с природата. В допълнение към спестяването на гориво и време, в дългосрочен план съдържанието на хумус в горния почвен слой се увеличава, което прави почвата по-лесна за култивиране, намалява риска от образуване на кора и увеличава популацията на червеите. Дупките на чер- веите увеличават пропускливостта на почвения про- фил, подобрявайки условията за развитие на корените. TopDown е проектиран да нарязва цялата почвена повърхност, да смесва растителните остатъци и да разрохква в дълбочина, и всичко това

 

Предните дискове са подходящи за плитка обработка директно след комбайна, за да смесват растителните остатъци и да улеснят поникването на саморасли и плевели. Работните органи са в повдигната позиция по време на тази операция. Конусовидните дискове от специална закалена шведска V-55 стомана работят най-добре при скорост от 10-15км/ч. Така смесването на растителните остътъци е пълно, тъй като дисковете изхвърлят почвата енергично встрани.

 

За да използвате TopDown като класически култиватор, дисковете се повдигнати и работните органи вършат работата. Този вид операция може да се използва за разбиване на изорана почва или твърд почвен слой. Продълбочаващи работни органи Deep Loosening – DL могат да се монтират на задните работни органи за по-дълбока обработка. Разстоянието между работните органи е 27 см, което генерира само малки буци. Висок клиренс за работа с големи количества растителни остатъци

 

Ефективно смесване

Работните органи са оборудвани с длето и MixIn шина. Тъй като обикно- веното длето се износва много по-бързо от MixIn шината, разделената конструкция осигурява постоянно смесване. MixIn изхвърля почвата на- пред вместо нагоре, което от своя страна смесва и фино обработва поч- вата. Ъгълът на работа на длетото е оптимизиран за да се получи възможно най-малко формиране на буци. Тази конструкция води до ефективно обработване и смесване на растителните остатъци, тъй като почвата се смесва няколко пъти с едно минаване.

Работните органи са оборудвани с хидравлична защита от камъни и могат да се регулират променливо с до 700кг натиск, за да се предот- врати напрежението върху рамата. Това напрежение позволява работ- ната дълбочина да се запази постоянна дори и при най-тежките почви.

 

 

Гъвкав ролер

Здравите, тежки валяци на ролера с диаметър 600мм уплътняват почвената повърхност и напълно разбиват буците. Валяците са направени от същия материал както дисковете, което им дава дълъг живот. В допълнение, всеки валяк действа като пружинна плоча, която елиминира

нуждата от повторно напрежение на ролера. Благодарение на гладките си страни, валяците имат феноменалната способност да си проправят път през влажната почва без да се замърсяват с глина или слама.

 

Независимо от работата, извършвана от предните компоненти на TopDown, гумено монтираният агресивен стоманен ролер може да се адаптира към различните условия. Стоманените валяци имат агресивни гребени, които обработват и разбиват сламата, разположена в близост до повърхността и я притискат в плитък почвен слой, за да се насърчи оптималното разлагане. В сухи условия, е необходимо мощно уплътняване, за да започне разлагането и да се насърчи бързото поникване на саморасли и плевели. В този случай, цялото тегло на машината може да се поеме от валяците на ролера. На по-леки почви, целта не е ролерът да работи прекалено надълбоко, така че той може да се настрои да плава на повърхността използвайки само собственото си тегло.

 

Във влажни условия на тежки почви, например през есенна обработка преди сеитбата през пролетта, ролерът може да се отстрани напълно. Въпреки това, ако има само няколко мокри места на полето, ролерът може да се повдигне в тези области, така че да не работи на почвата.