Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Väderstad | Tempo галерия PDFvaderstad.com

TEMPO

 

Всички, които искат от една сеялка висока производителност и точност при висока скорост, няма нужда да търсят друга освен Tempo. Уникалната дозираща система изстрелва семето в почвата с помощта на въздух под налягане и осигурява висока прецизност, без значение от постъпателната скорост. Електрическото дозиране на семена, тор или микрогранули може да бъде изключено ред по ред, за да се избегне двойната сеитба и загубата на ресурси.

 

 

 

Зона 1

Вентилаторът, който също задвижва алтернатора, от своя страна се задвижва посредством хидромотор или от силоотводният вал на трактора. Това означава, че трактори дори с ограничена електрическа мощност, могат да се използват за тегленето на Tempo. Вентилаторът създава налягане за дозиращия апарат и за транспорта на тор.

 

Зона 2

Ботушите за тор са проектирани така че да изместват минимално количество пръст при висока скорост. Дисковете и ботушите за тор са с добре познатия дизайн, както при сеялките Väderstad Rapid. Чистачите на реда са опция и са препоръчителни при директна сеитба.

 

Зона 3

Дълбочинните колела гарантират, че изсяващите секции, поддържат постоянна дълбочина. За да се избегнат вибрациите на секциите, се използват плаващи дълбочинни колела. Уникалната дозираща система изстрелва семето в почвата с въздух под налягане. Притискащите колела спират семената, в момента на излизане от семенната тръба и осигуряват добър контакт между семето и почвата. Затварящите колела имат за задача да затворят браздата. Натискът им може лесно да бъде настроен заедно с ъгъла на работа. Допълнителен натиск от 150 кг може да бъде добавен към всяка изсяваща секция с помощта на торсионна пружина. В такъв случай общият натиск на всяка секция може да бъде увеличен до 325 кг.


 

 

Постоянна точност при висока скорост

С Tempo, сеитбата може да се извърши при висока скорост с изключителна точност. Резултатът е уникална комбинация от еднакво поникване на посева и изключителна производителност. Изключителните качества на Tempo са резултат на дългогодишния труд и разработки на нашите инженери. Всичко това се е осъщесвтило с множество натоварени тестове на полетата в редица страни и посредством сътрудничеството с агрономи и земеделски производители.


 

Гениален дозиращ апарат

Сърцето на машината е дозиращият апарат на семената, който ние наричаме “Gilstring”, фунциониращ фантастично при почти всякакви условия. Апаратът е способен да работи изкючително точно, дори при високи скорости, в комбинация с ниска чувствителност към наклони и вибрации. Тайната за постигането на тези резултати е, че ние контролираме потока на семената от напускането им от дозиращия апарат, през целия път до почвата.


 

“Power Shoot” технология

Tempo използва създаденото налягане в дозиращия апарат, за да се транспортират семената на късо разстояние с висока скорост. Тази технология се нарича “Power Shoot”. Бързият транспорт намалява ефекта от вибрациите и наклонените терени,като именно заради това се поддържа прецизността на сеитбата.

При повечето сеялки за окопни култури, семето пада в почвата от дозиращия апарат през семенна тръба. Тази технология се нарича „drop type” (свободно падане). При високи скорости и когато вибрациите се увеличат, семената подскачат в тръбата и голяма част от точността на сеялката се губи. Това е една от основните причини, защо повечето от прецизните сеялки работят при ниски скорости.

 

Електрическото задвиждане прави работата по – лесна

Дозиращият апарат с електрическо задвижване може да бъде калибриран с различни видове семена в началото на сезона. Това може да бъде направено на цялата машина или на индивидуални секции. Всяка изсяваща секция е снабдена с 50 W електромотор, който е повече от достатъчен да задвижва дозиращия апарат. След електромотора има предавателна кутия с планетарен механизъм.

 

Tоровнасяне за по - сигурно поникване

Торовнасянето води до сигурен ефект и често до по-високи добиви. Когато по време на сеитба се внесат необходимите пропорции от тор, то на по-късен етап се намалява броят на обработките. Сеитбата с торовнасяне е по-важна при засяване на окопни култури, отколкото при сеитбата на слети култури, тъй като торта може да бъде внесена на подходящо отстояние от посева. С окопна сеялка, също така е важно ботушите за торта да не разместват много повърхността, което ще повлияе на дълбочинните колела, респ. на дълбочината на сеитба, или на сеитбеното легло. Това от своя страна може да окаже влияние на условията за поникване на посева.