Titan MachineryBulgaria Power & Technology

Väderstad | Spirit галерия PDFvaderstad.com

SPIRIT 

 

Уникална сеялка с впечатляваща точност на изсяване, дори и при висока скорост. Богатата гама от предни обработващи секции позволяват на машината да се адаптира към различните видове почви и изисквания на клиента. Големите, широки и шахматно разположени носещи колела уплътняват култивираната почва ефикасно и намаляват теглителните изисквания осезаемо. Предлага се с междуредия от 12,5 и 16,7 см.

 

 

Зона 1

Spirit може да бъде настроен към различни условия. Работната дълбочина на обработващата сек- ция и ъгълът на работа на подравняващата дъска, могат лесно да бъдат настроени от кабината на трактора по време на движение. Подравняващата дъска може да бъде настроена индивидуално и независимо от системата дискове.

 

Зона 2

Централно разположените носещи колела имат диаметът 820 мм и ширина 400 мм, което дава оптимално притъпкване и заравняване на почвата, и гладка, стабилна работа на машината при високи скорости. Позиционирането на колелата шахматно (OffSet), намалява рискът от влачене и натрупване на почва, като се намаляват теглителните изисквания.

 

Зона 3

Изсяващият агрегат има два диска разполо- жени V – образно и шахматно. Диаметърът на диска е 380 мм. Единият диск е изместен назад, за да се намали съпротивлението на почвата. Семето се поставя на предварително зададената дълбочина и почвата пада зад дисковете покривайки семето. За да се държат дисковете чисти, има чистач помежду им. Най – накрая идва подравняващата брана, която извършва допълнително под- равняване и създава ефикасна бариера срещу изпаряване.

 

Прецизност дори при висока скорост

 

Иновативна, надеждна със сигурни резултати. Spirit е машина, която отваря нови възможности в земеделието. Spirit е проектирана да поддържа качеството на сеитба, дори и при високи скорости. Всички части, които влизат в почвата пружинират, което означава, че рамата остава много стабилна. Големите колела, централно разположени в шахматна подредба, заедно с големият размер на изсяващите дискове и притъпкващи колела, също спомагат за стабилната работа при високи скорости. В допълнение към оптимизирането на всички въртящи части, дозиращият апарат и в частност този за тор е проектиран за големи дози. Електрическият мотор Fenix е избран за Spirit, за да се справя с целият скоростен диапазон и големи сеитбени норми.

 

Комбинираната сеитба създава нови възможности

 

С FIX методът ние създадохме сеялка, която внася тор в почвата без да се увеличат теглителните изисквания.

Торта се внася с ботуши за торовнасяне на 12,5 см междуредие монтирани на секцията System Disc. Дълбочината се контролира хидравлично. Притъпкващите колела правят добър контакт между влажната почва и торта, което подобрява достъпът на растението до хранителни вещества. Торовнасянето се внася на приблизително 5 см

Сигурно поникване и по – малко обработки. 

Главното предимство на торовнасянето по време на сеитба е защитен, предсказуем ефект, тъй като хранителните вещества имат пряко въздействие и могат да бъдат усвоени веднага, без нужда от дъжд. Внася- нето на тор е също така застраховка срещу засушаване, която прави всеки килограм от азот или фосфор по – ефективен. Това води до по – високи добиви и висока ефективност от хранителните вещества.

 

Spirit 400C

 

Бункерът може да побере 3900 л, като обемът е разделен на две с разделителна преграда. Предната част се използва за семена, а задната част за тор. Дозира- щата система е изцяло защитена от корозия и е подходяща за измерване на тор.

 

Spirit 600C

 

При Spirit 400C, безшумният вентилатор е интегри- ран в предната част на бункера. Всеки въздушен поток се настройва за да се оптимизира разпределе- нието на въздух. Вентилаторът е монтиран на високо, за да се намали засмукването на прах.

 

 

Spirit 600C е оборудвана с LS хидравлична система. Това е оргомно предимство при обръщане в края на полето, по лесно сгъване на машината и по – ниска консумация на гориво от трактора.

Бункерът има вместимост от 5000 л. и съотношението между семена – тор може лесно да бъде настроено с разделителна преграда (пропорции 60/40, 50/50). Ако е необохдимо, целият бункер може да бъде използван за семена.
Торта се дозира с цялостно защитен от корозия шнек, тестван и изпробван метод за високи дози тор.

 

Уплътняване преди сеитба

 

Централно разположените носещи колела имат диаметър 820 мм и ширина 400 мм или 600 мм, което дава много добро уплътняване и подравняване на почвата, и гладка, стабилна работа на цялата машина в полето, и при транспорт.

 

Двете средно разположени колела на централната секция са плаващи, за да се подобри копирането на терена. Всяко колело е монтирано индивидуално, което означава, че при спукване, смяната е много лесна, без да е необходимо да се свалят всички гуми.


 

Шахматното разположение намалява изискванията за мощност и увеличава производителността


Колелата са разположени шахматно на отстояние от 300 мм, за по добър поток на почвата и растител- ните остатъци. Това намалява рискът от влачене и натрупване на пръст. Това разположение съшо така позволява сеитба в по – тежки условия и дава на машината по – ниски теглителни изисквания. Опитите показват че OffSet разположението намалява теглителните изисквания до 25 процента при леки почви. Между гумите са монтирани гумени подравнители, които подравняват при евентуално образуване на бразда между две съседни гуми.

 

Избор на междуредови разстояния

 

Междуредово разстояние от 12,5 или 16,7 см може да бъде избрано. По – малкото междуредие е препоръчително за стопанства, с много есенни култури, за да се направи строга конку- ренция между редовете, което има позитивен ефект при гъстотата на посева. 16,7 сантиметро- вото междуредие има по – ниски теглителни изисквания и по – добър поток на почва и расти- телни остатъци.