Titan MachineryBulgaria Power & Technology

партньори / Kverneland

kvernelandgroup.com


Добре дошли в света на Квернеланд!

 

Квернеланд e водеща компания в глобален мащаб в световната общност на аграрните машини, активно развитие на технологиите и ефективно производство са причините, поради които марката Квернеланд е една от най-добре познатите и уважавани имена в бизнеса. Марката допринася за по-ефективната обработка с отношение към себестойността и добива.

 

Благодарение на над 125 годишен опит в областта на иновациите, Квернеланд машините са в състояние на посрещнат вашите нужди днес и в бъдеще.

 

Обединяване на сили за нов и по-силен Квернеланд

 

Днес Квернеланд е резултат от 4 обединения в едно - Accord, Kverneland, Rau и Taarup, които обединяват сили в един нов и по-силен свят на Квернеланд, за да създадат по-силно въздействие. Всяка марка представлява дълга и важна история в бизнеса като високо разпознат доставчик сред компетентните в областта. 

 

Силна продуктова гама

 

В сърцето на предлаганите нови продукти, Квернеланд е силната и интензивна продуктова гама насочена към оферирането на уникални решения. Широката гама включва машини за зелена линия и системи за хранене, плугове, машини за култивиране, сеитба, пръскачки и торовнасящи машини.

 

Създаване на ценности чрез иновации

 

През последните години Квернеланд създаде много нови и иновативни продукти както никога преди във всички бизнес направления. Усилията са постоянни, за да се гарантира непрекъснато обновяване на съществуващата продуктова гама и създаване на нови и по-добри продукти. Създаването на нови, иновативни продукти е ключът към успеха за нови поколения продукти, както и за осигуряване на бъдещата конкурентност на Квернеланд и клиентите по света.