Titan MachineryBulgaria Power & Technology

партньори / Väderstad

vaderstad.com


Väderstad създава гъвкави машини за обработка на почвата и сеитба, които и да вършат отлична работа, независимо от използваните посевни системи. Всички наши машини извършват по няколко дейности с едно-единствено преминаване и имат висока работоспособност – всчичко това спестява време, енергия и средства. Дългият живот на машините и високата им себестойност на втора ръка ги правят ефективни  при покупката и разходите по поддръжката.

Väderstad отдава огромно значение за развитието на продуктите си. 10% от нашата работна сила се занимава с развитието на продукта и през годините са направени много значителни нововъведения.

Väderstad има представителства в 30 страни и има добре организирана мрежа от представители, вносители и дилъри. Добре обучените сервизни инженери с многогодишен опит с нашите продукти гарантират обслужване от върхова класа.

Нашата разпространителска мрежа включва добре заредени складове за резервни части за бързо обслужване и доставките се извършват с водещите логисти на пазара. Ние поддържаме в налчиност всички резервни части, което дава сигурност по време на живота на машината.