Titan MachineryBulgaria Power & Technology

новини / 2013 / 03 / 12 Семинар - Иновативни строителни технологии и възможности за финансиране

На 19.03.2013 г. в гр. Варна Тайтън Машинъри България АД ще проведе семинар: „Иновативни строителни технологии и възможности за финансиране”
Работната среща която ще се проведе в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 111, Гранд хотел „Димят”, конфелентна зала 10:30 - 14:00 часа  ще включи:
- Изчерпателни презентации на строително оборудване на CASE CE и телехендлери MERLO.
- Възможности за финансиране при закупуване на строителни машини по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ на оперативна програма „Конкурентноспособност“.

Процедурата по кандидатстването е доста облекчена. Могат да кандидатстват всички фирми, които имат до 250 човека служители, и които са с код на икономическата дейност, допустим по програмата: производство, преработка, отдаване под наем на машини, търговия. Партньори по програмата са шест банки: УниКредит Булбанк, Райфайзен Банк, Алианс, ДСК, Прокредит и Юнион Банк, които имат предвидени пари точно по тази програма в размер на 150 млн. евро.
Максималният размер на безвъзмездната помощ достига до 2 млн. лв., а при проектите с по-опростена процедура за кандидатстване и изпълнение достига до 200 хил. Евро. Друга идея за подобряване на енергийната ефективност в предприятията е инициативата Jeremie, чрез която банката отпуска нисколихвени кредити при значително облекчени нива на обезпечение на фирмите. Интересна възможност, която касае по-скоро селскостопанските производители, е предстоящият прием на проекти по мярка 121 от ПРСР „Модернизиране на земеделските стопанства“. Безвъзмездната помощ по нея надхвърля 60%.