Titan MachineryBulgaria Power & Technology

новини / 2012 / 10 / 25 По-голяма прецизност и по-кратки срокове с Väderstad GPS Control

От Ноември  2012, всички пневматични Rapid и Spirit сеялки на Väderstad ще бъдат оборудвани с нов софтуер, включващ  GPS Control. С GPS Control и връзка с Trimble GPS система, машините автоматично ще пускат и спират дозиращия апарат в главното поле и автоматично ще контролират секциите в площи с неправилна форма.

“С тази система фермерът спестява семена и тор, време и усилия”, обясни Продуктовият Мениджър на Väderstad, Матиас Хофнер (Mattias Hovnert).

Регулируемо дозиране
Дозата на семена и тор може да се контролира автоматично според данните от  GPS картата. Машината записва реалната доза за последващи видове операции. Регулирането на дозата е съобразено с опазването на околната среда и увеличава добива, като в същото време намалява риска от предозиране или изтичане.

Как работи
GPS control запаметява местата на полето, на които машината вече е била чрез интелигентна функция за запаметяване. Засятата зона се показва на Trimble екрана по време на работа. Когато сеялката навлезе в зона, която вече е била засята, дозиращият апарат се изключва. Ако мястото е клиновидно, половината машина се изключва, за да се избегне двойно засяване - препокриване. Спестеното често е 5-10 процента. 

 Автоматично пускане и спиране в главното поле
Също така е възможно автоматично пускане и спиране в главното поле, дори ако то ще се засява последно. Ширината на главното поле, коята остава се определя и машината се изключва, когато мине покрай тази невидима граница.

“Väderstad GPS Control заедно с Trimble GPS системата поставят прецизността в конвенционалната сеитба на по-високо ниво. Лесно се използва и помага на фермера. Също така главното поле може да се засява последно с изключителна прецизност ”, каза Продуктовият Мениджър Матиас Хофнер (Mattias Hovnert).