Titan MachineryBulgaria Power & Technology

новини / 2014 / 05 / 29 Рекорд в България 2014

Равномерно поникване

 

На 4 ти април, 3060 дка бяха засяти за 24 часа в България. Полето беше засято с Vaderstad Tempo R 12, със средна скорост от 19 км/ч. Измерванията на поникналите растения показват почти перфектна прецизност.

 

Вече са пубикувани измерванията от 24 часовата сеитба. Прецизността се представя като коефициент на вариация (CV), като колкото по – ниска е стойността, толкова по – прецизно са засяти растенията. Стойността постигната при 24 часовата сеитба беше 18,5 %. Това може да бъде сравнено със средното за Европа, където стойностите на CV са нормално около 40%.

 

Ларс Тилен, продуктов лидер за 24 часовата сеитба.

 

„Качевството е изключително, особено ако вземем в предвид средната скорост от 19 км/ч. По време на сеитбата, нашият фокус беше върху скоростта, което означава че не очаквахме такъв фантастичен резултат. Ние дори подобрихме собствените си резултати от Украйна през 2013, където коефициентът на вариация беше 25,5 %. Това означава че преминахме от резултат „много добър“ към „отличен“.