Titan Machinery Power & Technology

новини / 2015 / 04 / 07 България е една от най-обещаващите държави в целия ЕС

Анди Бландфорд, вицепрезидент на CHN Industrial за Европа, Средния изток и Азия

 

Кои бяха основните предизвикателства пред CASE CE на пазарите в Централна и Източна Европа през миналата година и какво направи компанията, за да ги преодолее?
CASE CE  беше изправена пред същите предизвикателства в региона, както и останалите производители на строителна техника. Гледайки към Централна и Източна Европа, виждаме, че регионът все още е в режим на строги икономии, свързани с кризата в еврозоната.
Строителният сектор в България и останалите източноевропейски страни беше тежко засегнат, защото той пряко зависи от преките чуждестранни инвестиции и чуждия капитал. Тези страни все още страдат от липсата на финансиране, дългове между компаниите, липса на достъп до външно финансиране, тъй като банките почти не отпускат кредити на бизнеса. Много от клиентите са в лошо финансово състояние, особено тези от малкия и средния бизнес. От друга страна, доста от големите компании в строителния бизнес решиха да намалят своята недвижима собственост и капиталови активи, включително и машини.
Такова състояние не води до инвестиции в ново строително оборудване. Основните трудности имат макроикономически корени и не могат да бъдат повлияни от производителите на строителна техника. Сега новото българско правителство може да изиграе важна роля за възобновяване на публичните проекти, финансирани от европейските фондове.


Доволен ли сте от резултатите, постигнати на българския пазар?
Нашата компания става все по-популярна в Централна и Източна Европа. Много сме щастливи да наблюдаваме тази тенденция, особено в България, която е една от най-обещаващите държави в целия Европейски съюз.
CASE  разполага с цялата продуктова линия в категориите за тежки и компактни машини и предлага на своите клиенти модерни и лесни за използване технологии. В същото време предимствата на нашата техника задоволяват купувачите и по отношение на тяхната рентабилност и доходност. Чрез използването на машини с марката CASE клиентите ни могат ефективно да се конкурират на пазара благодарение на ниските операционни разходи и изгодните цени за придобиване.


Какви са вашите впечатления от  представянето на Titan Machinery България на пазара?
През миналата година пазарът на строителна техника в България се увеличи в сравнение с 2013 г. и CASE  успя да удвои продажбите си. Постепенно и последователно CASE  се превръща във водещ бранд за висококачествено и високоефективно строително оборудване на българския пазар. Това е много позитивно развитие.
Titan Machinery, вносителят на CASE за България, е много добре представяща се и надеждна компания. Тя е и партньор, предлагащ пълно обслужване и подкрепа и след продажбата. Titan Machinery дистрибутира строителното оборудване на CASE  не само в България, но и в Румъния, и успява да бъде много успешна и в двете държави.
Българските клиенти ще имат възможността да видят отблизо бранда CASE Construction Equipment  и да се срещнат с експертите на Titan Machinery по време на Пловдивския панаир  в края на септември - началото на октомври 2015 г.


Кои са най-търсените строителни машини на българския пазар? Има ли разлика в предпочитанията на строителните предприемачи в България и останалите държави в региона?
Ако говорим за изкопните машини, тук няма нищо необичайно. Що се отнася до тежката техника, големите колесни челни товарачи и верижните багери са най-добре продаващите се продукти, както и навсякъде в Европа. По отношение на компактното оборудване комбинираните багер-товарачи са най-търсените машини. В Централна и Източна Европа този продукт представлява почти една трета от общия обем на индустрията. CASE CE е произвел първия в света интегриран комбиниран багер-товарач през 1957 г., така че имаме стабилно наследство, а също и повишаващо се присъствие с новата ST серия.


Как българските потребители посрещат технологичните иновации, предлагани от CASE CE?
 Както вече казах, клиентите разпознават нашите висококачествени машини като добра възвращаемост на инвестицията, която гарантира и висока ефективност. Изключителната SCR технология на двигателите на колесните челни товарачи и булдозерите е пример за това как се осигурява ниско потребление на гориво.
Също и технологии като Site Watch telematic system са изключително полезни за собствениците на оборудване и управителите на машинни паркове, осигурявайки висока продуктивност и ниски разходи за българските клиенти. Поддържайки операционните разходи ниски, собствениците на машини CASE  могат да се съревновават по-ефективно с техните конкуренти и да осигурят дълготраен бизнес.


С какво ще се представи Case на изложението Intermat 2015 в Париж? Кои са най-новите тенденции в техническото развитие на машините?
През 2015 г. основното изложение на европейско ниво за Case Construction Equipment ще бъде Intermat 2015, което ще се проведе в Париж от 20 до 25 април. На него ние ще представим пълната гама машини на CASE, включително и някои интересни премиери. Имам предвид лансирането на ново продуктово семейство и модели с двигатели Tier 4 final, покриващи четвърто ниво за емисии по изискванията на ЕС. Ние пускаме на пазара нови верижни багери серия D, първия грейдър на  CASE в Европа, колесни челни товарачи и мини челни товарачи, оборудвани с двигател Tier IV Final.
Постоянното въвеждане на все по-строги стандарти за вредни емисии от страна на ЕС бе основният двигател за техническото развитие на машините. Нека да видим какви ще бъдат резултатите и посоките за техническата еволюция. В крайна сметка те трябва да бъдат рентабилни за крайния потребител от гледна точка на общите разходи за поддържане на машините. Националното и европейското законодателство биха могли да дадат стимули, окуражаващи използването на тези нови екологични машини. Това може да стане, като този техен аспект се дефинира като критерий за участие в публични търгове и проекти по линия на ЕС.


Кои ще са водещите фактори за повишаване на пазарния дял и продажбите?
Очаквам тази година да бъде по-малко трудна, като имам предвид следващия бюджет на ЕС за 2014 - 2020, в който страните от Централна и Източна Европа ще получат средства по кохезионната политика. Проекти, съфинансирани с европейски фондове, биха довели до повишение на средствата, отделяни за инфраструктурни проекти, особено за гражданско строителство и по-специално за пътища и жп линии.  Всичко това ще доведе до съживяване на чуждестранните инвестиции, стимулиране на държавните вложения в транспортната инфраструктура, по-добър достъп до кредити и по-изгодни строителни цени. Всички тези фактори  ще повишат търсенето на строителна техника. В такава среда ние ще заздравим нашето сътрудничество с Titan Machinery Bulgaria, стремейки се да повишим пазарния дял по отношение на тежкото и лекото оборудване.


 

източник сп. Стройбизнесът, бр. 4, 2015